Menu
Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Vi verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Vi tror på konsumentmakt: att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre och något mer genomtänkt, och att var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid.

Vid sidan om informationsarbetet arbetar vi med inspiration till förändring. Föreningen vill vara ett nätverk av människor som hjälper varandra att ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv. Vår grundfilosofi är det smarta gamla ordspråket Reduce, Reuse, Recycle. Med tillägget Respect.

Genom föreningen kan du få ökade kunskaper om miljö, klimat och etisk handel. Vår hemsida erbjuder råd och tips om hur du kan tänka kring din vardagskonsumtion för att göra skillnad, och en jämförande guide till demärkningar du hittar i butiken. För att verkligen kunna ändra din konsumtion i praktiken har vi även en nätbaserad Ekoguide. Genom Ekoguiden kan du hitta butiker, restauranger och kaféer med grön och/eller rättvis profil i din stad.

Links

Web | www.medvetenkonsumtion.org