Menu
Heroes of Today

Heroes of Today

Heroes of Today är ett magasin om nya tidens hjältar med syfte att inspirera unga människor att agera för en bättre, roligare och mer hållbar värld. Istället för pekpinnar och domedagsprofetior löper människors engagemang som en positiv grön tråd genom tidningen. Heroes of Today vill ge unga människor en känsla av att det ”bubblar” i både Sverige och världen av människor, kända som okända, som tar det här med klimat, miljö och hållbarhet på allvar, men som har vänt det till något positivt och valt att agera. Med syfte att deras engagemang ska smitta av sig till dig som läsare.

Web | Heroes of Today
Facebook | Fanpage