Menu
Arla

Arla

Närmare Naturen: 

Arla strävar efter att skapa så naturliga produkter som möjligt. Målet är att våra produkter ska innehålla så lite tillsatser som möjligt, helst inga alls. Vi arbetar för att minimera kodioxidavtrycket i varje produktionsled. Slutmålet är att blir helt koldioxidneutrala. Arla är också världens ledande leverantör av ekologiska mejeriprodukter. 

Miljö och klimat: 
Vi strävar efter att minimera utsläppen och minska miljöpåverkan i hela produktionskejdan. Vårt klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 25% inom transport, produktion och förpackning till 2020. 

Miljöstrategi 2020
 
2011 lanserade vi Miljöstrategi 2020 som beskriver Arlas ansvar genom hela värdekedjan för våra produkter , från ko till konsument. Den nya strategin fastställer heltäckande och tydliga mål inom fyra stora fokusområden: noll avfall, hållbart jordbruk, vatten och energi samt utsläpp av växthusgaser. 

EKO 
I september lanserar vi nya Arla EKO. Mjölk, fil, grädde och gräddfil som utöver att vara svenska goda ekologiska produkter också kommer att vara klimatkompenserade! 

Links

Web | arla.se